ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านยางหวายจัดกิจกรรมเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน  ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อคัดกรองนักเรียนเก่ง  อ่อน ปานกลาง
  ส่ง 10 มิ.ย. 2557 01:55 โดย สุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา               ในโอกาสปี 2557  โรงเรียนบ้านยางหวาย  ก่อตั้งครบรอบ  100 ปี  นับว่าเป็นมงคลยิ่ง ของสถานศึกษาแห่งนี้ ที่ได้เป็นสถานอบรมให้บุคคลที่เข้ารับการศึกษา  ได้เป ...
  ส่ง 25 ก.ย. 2556 20:06 โดย สุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
 • การคัดเลือตัวแทนกิจกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ครั้งที่ 63 ของศูนย์ฯ นก.3 ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง ๓  จะทำการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง ๓ แต่ละกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เข้าแข่งข ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2556 20:10 โดย สุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2556 เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และได้ถือเป็นวันแม่แห่งชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษา ทางโรงเรียนจ ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2556 20:12 โดย สุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
 • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ด้วยโรงเรียนบ้านยางหวาย  จะได้รับการประเมินเพื่อรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล  ของกระทรวงศึกษาธิการ          ซึ่งคณะกรรมการจะออกประเมินในวันที่  28  มิถุนายน  2556  ดังนั้นเพ ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2556 20:13 โดย สุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา