กิจกรรม


กิจกรรมเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2557

โพสต์31 พ.ค. 2557 23:14โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์


กิจกรรมปีการศึกษา 2556

โพสต์23 เม.ย. 2557 00:21โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์


การจัดอบรมเว็บไซด์โรงเรียน รุ่นที่ 1

โพสต์22 เม.ย. 2557 23:40โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

โพสต์8 ส.ค. 2556 19:09โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

อยู่ระหว่างปรับปรุง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์6 ส.ค. 2556 01:55โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์


โรงเรียนบ้านยางหวาย  รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
วันที่  30  กรกฎาคม  2556 

คณะกรรมการสถานศึกษาพอเพียง  ร่วมถ่ายรูปกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านยางหวาย

        คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านยางหวายร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
                                         ด้วยความยินดียิ่ง


                                คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


              แขกผู้มีเกียรติและผู้นำชุมชนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


                     ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


การแสดงต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

            
            ผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  ศรีชัยกุล  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยางหวาย 
                            กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


                              ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  
                        กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง


ผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์   ศรีชัยกุล  แนะนำบุคลากรในโรงเรียน


คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านยางหวายรายงาน
เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับประเมินสถานศึกษาพอเพียงคณะกรรมการตรวจเอกสารและให้คำแนะนำคณะกรรมการฯเยี่ยมชมกิจกรรมโครงงาน นิทรรศการ

                           การแสดงขอบคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านยางหวาย  มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


            

           คณะครู  บุคลากร และนักเรียน  ร่วมถ่ายรูปกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
           กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556

โพสต์6 ส.ค. 2556 01:53โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

ด้วยโรงเรียนบ้านยางหวายและโรงเรียนเรียนร่วม (ท่าฉาง,โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์) 
ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2556
ในวันจันทร์ที่  22  กรกฎาคม  2556
  

ประมวลภาพกิจกรรม

การถวายเทียนพรรษา ณ วัดม่วงยางหวาย  บ้านยางหวาย ต.ยางหวาย
การถวายเทียนพรรษา ณ วัดศาลาลอย บ้านยางหวาย ต.ยางหวายการถวายเทียนพรรษา ณ  วัดสว่างอารมณ์ บ้านโนนเขวา ต.ยางหวาย


คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกันถ่ายภาพ

โรงเรียนบ้านยางหวาย ผ่านการประเมินรับรองต้นแบบ "โรงเรียนดี ศรีตำบล" เฟส 2

โพสต์10 ก.ค. 2556 02:32โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

โรงเรียนบ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
                                                                    สพป.ชัยภูมิ  เขต 1
ผ่านอย่างไม่มีเงื่อนไข 
การประเมินรับรองต้นแบบ  "โรงเรียนดีศรีตำบล" เฟส 2 
วันที่  28  มิถุนายน  2556

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านยางหวายและโรงเรียนเรียนร่วม (ท่าฉาง,โนนเขวาฯ) ตั้งแถวต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบ     
                      "โรงเรียนดีศรีตำบล" เฟส 2  นำโดยนายพรภิรมณ์  สุทธิกานต์  รองผู้อำนวยการ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ

คณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบ  โรงเรียนดีศรีตำบล เฟส 2

“บวร” โรงเรียนบ้านยางหวายได้รับกำลังใจจากผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชนตลอดจนคณะสงฆ์วัดม่วงยางหวาย และวัดศาลาลอย  
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ
  
 นักเรียนแสดงต้อนรับ  ด้วยชุดเซิ้งอีสานประกอบลายโปงลาง

นายพงษ์ศักดิ์  ศรีชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางหวาย  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ             
และขอบคุณชุมชน  พระคุณเจ้าที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ


นายชูศักดิ์  ชัยจำรัส  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  ตัวแทนชุมชน  
กล่าวรายงานต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ
นักเรียนร่วมสมาทานศีล

พระคุณเจ้า  หนึ่งในคณะกรรมการประเมินฯทดสอบ  5  ห้องชีวิต

คณะกรรมการประเมินฯ ทดสอบ  5  ห้องชีวิต

คณะกรรมการประเมินฯสัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ – สอบถามนักเรียน

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ประกาศผลการประเมิน

ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน  คณะสงฆ์  คณะครู  นักเรียน  รอลุ้นประกาศผลโรงเรียนดีศรีตำบล

ความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนบ้านยางหวายและโรงเรียนเรียนร่วม  ที่ผ่านการประเมินรับรองต้นแบบ  “โรงเรียนดีศรีตำบล”  
คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้โรงเรียนบ้านยางหวาย  ผ่านอย่างไม่มีเงื่อนไข

การแสดงของนักเรียนชุดคะนึงนอนคอนสวรรค์  - การแสดงของกลุ่มแม่บ้านยางหวาย
ร่วมฉลอง"โรงเรียนดีศรีตำบล
"

                                    ทุกคนร่วมภาคภูมิใจและได้รับคำขอบคุณจากของ การแสดงของ"กลุ่มแม่บ้านตำบลยางหวาย 
"


โครงการอบรม "ค่ายพุทธบุตร"

โพสต์10 มิ.ย. 2556 21:07โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

โรงเรียนบ้านยางหวาย  และโรงเรียนเรียนร่วม  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตร  ประจำปีการศึกษา  2556  
ในระหว่างวันที่ 10  – 12   เดือน  มิถุนายน  พ.. 2556  
ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง     
เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  เป็นคนดีของสังคมและห่างไกลสิ่งเสพติดทั้งปวง  
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา อ.คอนสวรรค์

โพสต์4 มิ.ย. 2556 21:23โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา 
"การบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลแบบบูรณาการ"
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
ระหว่างวันที่  27 - 31  พฤษภาคม  2556  ณ  โรงเรียนบ้านยางหวาย

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

โพสต์4 มิ.ย. 2556 20:48โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

โรงเรียนบ้านยางหวาย ,โรงเรียนบ้านท่าฉาง และโรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์  ได้กำหนดจัดวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 
วันที่  30  พฤษภาคม  2556
    


1-10 of 11