การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์6 ส.ค. 2556 01:55โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์

โรงเรียนบ้านยางหวาย  รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
วันที่  30  กรกฎาคม  2556 

คณะกรรมการสถานศึกษาพอเพียง  ร่วมถ่ายรูปกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านยางหวาย

        คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านยางหวายร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
                                         ด้วยความยินดียิ่ง


                                คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


              แขกผู้มีเกียรติและผู้นำชุมชนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


                     ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


การแสดงต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

            
            ผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์  ศรีชัยกุล  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยางหวาย 
                            กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


                              ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  
                        กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง


ผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์   ศรีชัยกุล  แนะนำบุคลากรในโรงเรียน


คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านยางหวายรายงาน
เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับประเมินสถานศึกษาพอเพียงคณะกรรมการตรวจเอกสารและให้คำแนะนำคณะกรรมการฯเยี่ยมชมกิจกรรมโครงงาน นิทรรศการ

                           การแสดงขอบคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านยางหวาย  มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง


            

           คณะครู  บุคลากร และนักเรียน  ร่วมถ่ายรูปกับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
           Comments