กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556

โพสต์6 ส.ค. 2556 01:53โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
ด้วยโรงเรียนบ้านยางหวายและโรงเรียนเรียนร่วม (ท่าฉาง,โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์) 
ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2556
ในวันจันทร์ที่  22  กรกฎาคม  2556
  

ประมวลภาพกิจกรรม

การถวายเทียนพรรษา ณ วัดม่วงยางหวาย  บ้านยางหวาย ต.ยางหวาย
การถวายเทียนพรรษา ณ วัดศาลาลอย บ้านยางหวาย ต.ยางหวายการถวายเทียนพรรษา ณ  วัดสว่างอารมณ์ บ้านโนนเขวา ต.ยางหวาย


คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกันถ่ายภาพ

Comments