โรงเรียนบ้านยางหวาย ผ่านการประเมินรับรองต้นแบบ "โรงเรียนดี ศรีตำบล" เฟส 2

โพสต์10 ก.ค. 2556 02:32โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
โรงเรียนบ้านยางหวาย ตำบลยางหวาย  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
                                                                    สพป.ชัยภูมิ  เขต 1
ผ่านอย่างไม่มีเงื่อนไข 
การประเมินรับรองต้นแบบ  "โรงเรียนดีศรีตำบล" เฟส 2 
วันที่  28  มิถุนายน  2556

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านยางหวายและโรงเรียนเรียนร่วม (ท่าฉาง,โนนเขวาฯ) ตั้งแถวต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบ     
                      "โรงเรียนดีศรีตำบล" เฟส 2  นำโดยนายพรภิรมณ์  สุทธิกานต์  รองผู้อำนวยการ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ

คณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบ  โรงเรียนดีศรีตำบล เฟส 2

“บวร” โรงเรียนบ้านยางหวายได้รับกำลังใจจากผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชนตลอดจนคณะสงฆ์วัดม่วงยางหวาย และวัดศาลาลอย  
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ 

ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ
  
 นักเรียนแสดงต้อนรับ  ด้วยชุดเซิ้งอีสานประกอบลายโปงลาง

นายพงษ์ศักดิ์  ศรีชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางหวาย  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ             
และขอบคุณชุมชน  พระคุณเจ้าที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ


นายชูศักดิ์  ชัยจำรัส  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  ตัวแทนชุมชน  
กล่าวรายงานต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ
นักเรียนร่วมสมาทานศีล

พระคุณเจ้า  หนึ่งในคณะกรรมการประเมินฯทดสอบ  5  ห้องชีวิต

คณะกรรมการประเมินฯ ทดสอบ  5  ห้องชีวิต

คณะกรรมการประเมินฯสัมภาษณ์นักเรียนและครูเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ – สอบถามนักเรียน

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ประกาศผลการประเมิน

ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน  คณะสงฆ์  คณะครู  นักเรียน  รอลุ้นประกาศผลโรงเรียนดีศรีตำบล

ความภาคภูมิใจของทางโรงเรียนบ้านยางหวายและโรงเรียนเรียนร่วม  ที่ผ่านการประเมินรับรองต้นแบบ  “โรงเรียนดีศรีตำบล”  
คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้โรงเรียนบ้านยางหวาย  ผ่านอย่างไม่มีเงื่อนไข

การแสดงของนักเรียนชุดคะนึงนอนคอนสวรรค์  - การแสดงของกลุ่มแม่บ้านยางหวาย
ร่วมฉลอง"โรงเรียนดีศรีตำบล
"

                                    ทุกคนร่วมภาคภูมิใจและได้รับคำขอบคุณจากของ การแสดงของ"กลุ่มแม่บ้านตำบลยางหวาย 
"


Comments