พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

โพสต์4 มิ.ย. 2556 20:48โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
โรงเรียนบ้านยางหวาย ,โรงเรียนบ้านท่าฉาง และโรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์  ได้กำหนดจัดวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 
วันที่  30  พฤษภาคม  2556
    


Comments