การคัดเลือตัวแทนกิจกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ครั้งที่ 63 ของศูนย์ฯ นก.3

โพสต์7 ส.ค. 2556 20:09โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง ๓  จะทำการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง ๓ แต่ละกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง ๓  จะทำการคัดเลือกในวันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนบ้านยางหวาย              ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน  จึงของเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน  บุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันฯ 
ตามวันและเวลาดังกล่าว 
Comments