ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

โพสต์24 มิ.ย. 2556 18:14โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
ด้วยโรงเรียนบ้านยางหวาย  จะได้รับการประเมินเพื่อรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล  ของกระทรวงศึกษาธิการ          ซึ่งคณะกรรมการจะออกประเมินในวันที่  28  มิถุนายน  2556  ดังนั้นเพื่อแสดงพลังแห่งความสามัคคีของชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางหวาย   จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและพี่น้องชาวยางหวาย  ทุกครอบครัว  ร่วมประชุมและต้อนรับคณะกรรมการประเมินเวลา  12.30 . หอประชุมโรงเรียนบ้านยางหวาย  
Comments