ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2556

โพสต์6 ส.ค. 2556 01:50โดยสุรีรัตน์ ประสานศักดิ์
เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และได้ถือเป็นวันแม่แห่งชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษา ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติและจัดกิจกรรม  วันแม่ ในวันศุกร์ที่ 9   สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณแม่ แสดงความกตัญญูและได้ทำกิจกรรมร่วมกับแม่เพื่อสร้างความรักความผูกพัน ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอเรียนเชิญคุณแม่หรือตัวแทนคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว     หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับเกียรติจากท่านด้วยดีเช่นเคย  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้
Comments